Vi Som Växer

Vi är ett familjeföretag som sedan 1993 har ägt och drivit förskoleverksamhet i egen regi. Vår verksamhet är inspirerade av förskolorna i Reggio Emilia i norra Italien där man arbetar med ett utforskande arbetssätt. Vi ser barns skapande som ett av många språk, ett sätt för det lilla barnet att kommunicera med omvärlden. För att alla inom förskolan ska kunna växa, både pedagoger och barn krävs en organisation som uppmuntrar och satsar på kontinuerlig fortbildning, dels internt och i olika nätverk men även via projektgrupper och pedagogiska forum. Mitt mål har varit att bygga upp en sådan organisation och vi önskar på alla tänkbara sätt leva upp till vad vi heter: ”Vi som Växer”.

Anna Elofsson, Rektor & VD Vi som Växer

Nyheter

Om oss

Kontakta oss

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Administrativt kontor
Box 1113
131 26 NACKA STRAND
Besöksadress:
Cylindervägen 18, 8trp
131 26 NACKA STRAND
Telefon
08-747 67 69

E-post
info@visomvaxer.se

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)